Герб
 
 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского         
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
 

 

 
Почта и тел. доверия Версия для слабовидящих
 
Главная | Студентам

Текст клятвы Гиппократа на языке оригинала (на ионийском диалекте древнегреческого языка)


?μνυμι ?π?λλωνα ?ητρ?ν, κα? ?σκληπι?ν, κα? ?γε?αν, κα? Παν?κειαν, κα? θεο?ς π?ντας τε κα? π?σας, ?στορας ποιε?μενος, ?πιτελ?α ποι?σειν κατ? δ?ναμιν κα? κρ?σιν ?μ?ν ?ρκον τ?νδε κα? ξυγγραφ?ν τ?νδε. ?γ?σασθαι μ?ν τ?ν διδ?ξαντ? με τ?ν τ?χνην τα?την ?σα γεν?τ?σιν ?μο?σι, κα? β?ου κοιν?σασθαι, κα? χρε?ν χρη?ζοντι μετ?δοσιν ποι?σασθαι, κα? γ?νος τ? ?ξ ω?τ?ου ?δελφο?ς ?σον ?πικριν?ειν ???εσι, κα? διδ?ξειν τ?ν τ?χνην τα?την, ?ν χρη?ζωσι μανθ?νειν, ?νευ μισθο? κα? ξυγγραφ?ς, παραγγελ?ης τε κα? ?κρο?σιος κα? τ?ς λοιπ?ς ?π?σης μαθ?σιος μετ?δοσιν ποι?σασθαι υ?ο?σ? τε ?μο?σι, κα? το?σι το? ?μ? διδ?ξαντος, κα? μαθητα?σι συγγεγραμμ?νοισ? τε κα? ?ρκισμ?νοις ν?μ? ?ητρικ?, ?λλ? δ? ο?δεν?. Διαιτ?μασ? τε χρ?σομαι ?π' ?φελε?? καμν?ντων κατ? δ?ναμιν κα? κρ?σιν ?μ?ν, ?π? δηλ?σει δ? κα? ?δικ?? ε?ρξειν. Ο? δ?σω δ? ο?δ? φ?ρμακον ο?δεν? α?τηθε?ς θαν?σιμον, ο?δ? ?φηγ?σομαι ξυμβουλ?ην τοι?νδε. ?μο?ως δ? ο?δ? γυναικ? πεσσ?ν φθ?ριον δ?σω. ?γν?ς δ? κα? ?σ?ως διατηρ?σω β?ον τ?ν ?μ?ν κα? τ?χνην τ?ν ?μ?ν. Ο? τεμ?ω δ? ο?δ? μ?ν λιθι?ντας, ?κχωρ?σω δ? ?ργ?τ?σιν ?νδρ?σι πρ?ξιος τ?σδε. ?ς ο?κ?ας δ? ?κ?σας ?ν ?σ?ω, ?σελε?σομαι ?π' ?φελε?? καμν?ντων, ?κτ?ς ??ν π?σης ?δικ?ης ?κουσ?ης κα? φθορ?ης, τ?ς τε ?λλης κα? ?φροδισ?ων ?ργων ?π? τε γυναικε?ων σωμ?των κα? ?νδρ?ων, ?λευθ?ρων τε κα? δο?λων. ? δ' ?ν ?ν θεραπε?? ? ?δω, ? ?κο?σω, ? κα? ?νευ θεραπη?ης κατ? β?ον ?νθρ?πων, ? μ? χρ? ποτε ?κλαλ?εσθαι ?ξω, σιγ?σομαι, ???ητα ?γε?μενος ε?ναι τ? τοια?τα. ?ρκον μ?ν ο?ν μοι τ?νδε ?πιτελ?α ποι?οντι, κα? μ? ξυγχ?οντι, ε?η ?πα?ρασθαι κα? β?ου κα? τ?χνης δοξαζομ?ν? παρ? π?σιν ?νθρ?ποις ?ς τ?ν α?ε? χρ?νον. παραβα?νοντι δ? κα? ?πιορκο?ντι, τ?ναντ?α τουτ?ων.
 

Рукопись XII века с текстом Клятвы в форме креста

 
up
©2006-2018 Разработка и сопровождение – информационно-аналитический отдел.
При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Design by SOFTSOUL.